Trzecia cywilizacja…..

 

Prof. Walter Emery z University of London, na temat powstania „kultury/cywilizacji egipskiej” twierdzi: "Około 3.400 lat przed nar.Chr. nastąpił w Egipcie duży przełom, i kraj ten przeszedł raptownie z kultury neolitycznej i rozbudowanym systemem plemiennym do dobrze zorganizowanej monarchii...  pojawia się sztuka pisania i rozwija architektura monumentalna... sztuka i rzemiosło osiągają zdumiewający poziom, wszystkie poszlaki wskazują na egzystowanie wysokiej cywilizacji. Wszystko to dokonało się w relatywnie krótkim czasie, bo ten fundamentalny rozwój pisma i architektury nie mają żadnej prehistorii.  Z pomocą trzeciej cywilizacji, której osiągnięcia zostały przekazane niezależnie Egiptowi i Mezopotami z ich wspólnościami i fundamentalnymi różnicami, da się  najlepiej wytłumaczyć ten wysoki kulturowy poziom."

A znany już nam sir Wallis Budge, Anglik,  egiptolog i autor słownika hieroglifów dodaje: "Niektóre pasaże pozwalają bardzo  dokładnie rozpoznać, że ci 'pisarze' którzy przygotowywali texty dla kamieniarzy, nie rozumieli co piszą.... odnosi się wrażenie, że kapłani zestawili różne części starego textu z różną zawartością, poza tym .... często zdania są tak ułożone, że przetłumaczenie jest niemożliwe a jeśli wyskoczy dodatkowo nieznane słowo, rebus ten jest nie do rozwiązania."

A więc, owi pierwotni mieszkańcy tego  experymentalnego terenu zapoznali się z tą wysoką cywilizacją jedynie z tej racji, że tam zamieszkiwali,  nie byli jednak z zasadniczych powodów zdolni do jej kontynuacji, a po opuszczeniu tego rejonu przez nosicieli owej wysokiej kultury, wraz z  budowniczymi tych trzech największych piramid,- „nieprzerwanie zasypywani pustynnym piachem”.

___________________________________________

Anioł i Geniusz  z systemem nawigacyjnym klasy  Z415, przygotowują się do (powrotnej ?) podróży  w przestrzeń pozaziemską  otrząsając zakurzone „ptasie” skrzydła, żeby zapobiec  ewentualnym awariom  podczas lądowaniu w sektorze 12 Gwiazdozbioru OXPY 2  ?

 

 

Otóż owe płaskorzeźby zostały wykonane w Babilonie na podstawie zachowanych słownych lub pamięciowych wrażeń. Sporządzone z nich rysunki na  przełomie 19-20 wieku, oddają zasadniczo wiernie zaistniałe w dalekiej przeszłości wydarzenia,- międzygwiezdnych lotów  w oparciu o zminiaturyzowaną technikę, automatykę i technologię (jak niżej).

 

 

 

 

Podczas Soboru w Toulouse (1229) wydał papież edykt zabraniający pod groźbą surowej kary jakiegokolwiek tłumaczenia biblii,  lub nawet jej części,  w jakimkolwiek europejskim  języku. Tolerowano jedynie Vulgatę i N.T. i to po łacinie. Wszystkie biblie do czasów Luther'a wydawano w Niemczech z narażeniem życia. Starogermańska literatura ( "Biblia" Atlantycka) była więc jeszcze w 1229 r., - a więc plus minus 12 wieków  po narodzeniu  Chrystusa (liczba umowna), - doskonale znana  "ojcom rzymskiego kościoła", i w tej formie nie mogła służyć  za pomoc w ugruntowywaniu tej nowo zakładanej erzatz-religii.

("To co dzisiaj zwie się religią chrześcijańską, istniało już u tych STARYCH   i nie brakowało jej nigdy od początku powstania ludzkiego gatunku, aż do momentu przyjścia Chrystusa w cielesnej postaci. Dopiero od tego momentu zaczęto tą prawdziwą religię, która istniała od zawsze, nazywać chrześcijańską”)  (św.Augustyn).

Postanowiono przeto tą istniejącą od dawna prareligię z infiltrować i zmanipulować, dostosowując stare teksty i stare (atlantyckie) wydarzenia, do tworzonych nowych (1,2, 3,).ekskluzywnych miejsc pracy.  Jednym z wielu zachowanych przykładów, to przerywniki naprowadzające  w tak zwanym „Psalmie  Ezechiela”

 

 

Przykład odczytywania (interpretacji) tekstu nr.22:  Nad głowami zwierząt (załoga pojazdu w skafandrach) było podobieństwo rozpostarcia (kabina pojazdu) jako podobieństwo kryształu przezroczystego (rodzaj przezroczystego zahartowanego materiału kabiny) rozciągniętego nad głowami i z wierzchu (kabina pojazdu); Dzisiaj powiedzieli byśmy: nad naszymi łepetynami  śmigały pojazdy kosmiczne o nieznanym nam pochodzeniu i wyglądzie.

__________________________________________________________

 

 

 

Izys (wys.20,5cm. szer.5cm.) przedstawiona jest w aspekcie Królowej Matki, która karmi Horus’a (dziecko) (332-30 prz, nar. Chr.). Ikonografia tej statuetki jest królewskiej natury.

 

Zdjęcie drugie, to Izys siedząca na tronie i karmiąca Horus’a (koniec 2-3 wieku PO nar.Chr.), odziana w sięgającym do stóp Chiton’ie.

 

 

Madonna z dzieckiem (1913, H. A.), kontynuacja schematu karmiącej Izys.

 

 

 

 

 

Faraon Hor o niebieskim (zabójczym) spojrzeniu blondyna, oraz marmurowa głowa Germanki Thusneldy (1 wiek PO nar. Chr.). Anioł’a, Hor’a i Thusneld’ę  cechuje wysoka i prosta nasada nosa, typowa cecha bezpośrednich potomków obywateli trzeciej cywilizacji. t.v.r.