„Słowiańska  Hipoteza” ?

 

Według  rozpowszechnianej i obowiązującej hipotezy odbyło się  tak: środkowo europejski obszar opuścili Germanie i wprowadzili się „Słowianie”. Skąd się wzieli? Ano wyleźli ponoć z bagien Prypeci, tak na „oko” między 3 i 6 wiekiem i rozplenili się od Uralu  po Łabę.  Bardziej krewcy „Słowianie” z germańskimi genami uparcie twierdzą, że przodkowie ich poili już swoje kobyły w Wiśle trzy tysiące lat temu. Extremiści, jak Kostrzewski, zaprzeczają wszystkiemu. Nadwornym Historykom i partyjniakom poprawił się humor po 1945, twierdzą, że w Gdańsku znaleźli sfatygowane  kamasze Mieszka I. Od nienarodzonego cesarza Karl’a liczy się oficjalny początek „Regermanizacji“, albo też  germańskiej kolonizacji „słowiańskiego“ Wschodu. Nierzadko dochodzi też głos ze strony potomków germańskich niewolników z Nadreni, zmywających talerze „Rzymianom“. „Niemiecka kultura niosła postęp prymitywnym Słowianom”- dodają inni. (Der deutsche Volksboden, Breslau 1926 s.5.).  Obowiązująca w całości polska i w części  niemiecka historia jest dziełem psychopatów.

*******

 

Historia wyprostowana

Prof. Dr. phil. habil. Friedrich Schlette, szef  katedry prehistorii na Uniwersytecíe Martina Luther’a w Halle, wydał w 1980 kapitalne dzieło p.t. GERMANEN (jeszcze w NRD, czwarte wydanie w nakładzie  1000 egzemplarzy) w którym czytamy:

„Z wyjątkiem niektórych rzymskich zapinek czy wisiorków, zrobionych  z rzymskich monet, Germanki i Germanie nosili w dalszym ciągu biżuterię własnej produkcj. Osiągnęła ona na przestrzeni stuleci tak wysoki poziom, że Germanie  na obcą nie byli skazani.”

 

„Ten germański dorobek dlatego musi zostać uznany za wyjątkowe osiągnięcie, ponieważ tradycyjna antyczna sztuka naturalistyczny, ze swoim geometrycznym i symetrycznym porządkiem, znalazła swój koniec”.

 

.

 

 

Holmqvist:

Germańska ornamentyka zwierzęca jest szczytowym osiągnięciem sztuki germańskiej, dlatego, bo jest niepowtarzalna , nie posiada odpowiednika w żadnej kulturze i w żadnym okresie. Był to pierwsza duży germański wkład do międzynarodowej sztuki”.

 

t.v.r.

 

**************