Mapka szczepów Germańskich z I wieku po.nar.Chr.

ORAZ

Cytaty  źródłowe dla Sclavi, Sclaveni („Słowian“)

czyli Wschodnich Germanów

 

 

 

 

t.v.r

*************************