James Baker. Baker diente bereits unter dem alten Bush als Außenminister und bekannte sich öffentlich zu seiner antijüdischen Haltung: "Scheiß auf die Juden" ("Fuck the Jews", FAZ, 15.12.2000, S. 41)

----------------------------------------------------------------:

 

"George Bush nahm Amerikaner jeder Herkunft ins Kabinett, außer Juden." (New York Observer, 22.1.2001, S. 1)

 

"Die Idee, dass Erinnerung kollektiv, emanzipatorisch und heilig sein kann, stellt ihre Bedeutung auf den Kopf. Geschichte in diesem Sinne ist jetzt durch Erinnerung ersetzt worden."

Ta idea, że kolektywne wspomnienia  zostały uznane za święte, stawia ich znaczenie na głowie. W tym sensie zastąpiono teraz historię wspomnieniami.

 

 

„To my zrobiliśmy z Hitlera monstrum, - „diabła”. Dlatego nie mogliśmy po wojnie od tego odstąpić.To my przecież osobiście mobilizowaliśmy ludzkie masy przeciwko temu „potworowi”. Byliśmy więc po wojnie zmuszeni, w tym diabelskim scenariuszu uczestniczy. Nie mogliśmy przecież naszym obywatelom  wyjaśnić, że ta wojna były właściwie wojną prewencyjną!”

Wypowiedź James’a Baker’a, byłego US-owskiego Ministra Spraw Zagranicznych.

 

 

Paul Rassinier :

Kto chce za dużo udowodnić, nic nie udowadnia.

 

 

 

James Baker, unter Bush sen. amerikanischer Außenminister, bedachte das Judentum mit dem vielsagenden Ausspruch "Fuck the Jews." (12)

 

 

"Globalisierung heißt totale Entgrenzung für Menschen und Waren und am politi-schen Ende ein Zentralkomi-tee für die ganze Erde. Nicht mehr in Moskau, sondern in New York." Bild - 23.07.2001, S. 3

Globalizacja oznacza  totalne odgranicznie  ludzi i produktów, i  na politycznym  końcu jeden Komitet Centralny dla całego Swiata. Już nie w Moskwie tylko w Nowym Yorku.

 

 

– ale nie jest to ochota bezwzględna: amerykanizacja kultury zwłaszcza europejskiej budzi poważny niepokój wielu ludzi na Starym Kontynencie. Wszakże amerykański ekspansjonizm w krajach Trzeciego Świata – z krajami islamskimi na czele – budzi prawdziwą nienawiść i opór.

Jerzy Prokopiuk

 

 

 

Gegen Adolf Hitler hätte niemand der globalistischen Gutmenschen etwas einzuwenden gehabt, hätte er sich nicht dem Globalismus-Konzept widersetzt: "Der eigentliche Kriegsgrund für die Führung der USA ... war die Hitlerische Störung einer funktionsfähigen Weltwirtschaft." (5)

 

 

Es gibt nur eine Sittlichkeit,

und das ist die Wahrheit.

Es gibt nur ein Verbrechen,

und das ist die Lüge.

Friedrich Schiller

Jan van Helsing

 

 

Gaswagen und Giftstuhl  (Fragment)  (Alexander Solschenizyn, 200 Jahre zusammen. Die russisch-jüdische Geschichte 1795-1916, 1798 - 1916, Herbig, München, 560 S., EUR 29,90)

Von Anfang an befand sich die Geheimpolizei unter der Kontrolle der »jewrej-bolschewiki«. Ihre Biographien enthüllt Solschenizyn im wohl interessantesten Kapital, Überschrift »Die zwanziger Jahre«. Es sind die Biographien von Massenmördern an den Schreibtischen der Tscheka, der OGPU und GPU. Aber nicht nur an Schreibtischen. Die Uritzki, Unschlicht, Katznelson, Bermann, Agranow, Spiegelglas, Schwarz, Asbel, Chaifez, Pauker, Maier, Jagoda nahmen persönlich an Erschießungen teil, am Foltern, Erhängen, Kreuzigen, Verbrennen. Tscheka-Gründer Dserschinski hatte drei Stellvertreter aus dieser Garde der eisernen Bolschewiki: Gerson, Luszki, Jagoda. Eine Elite der »jewrejew-bolschewiki«. Jahre später, beim Bau des Archipel GULag, waren sie abermals an der Front der Vollstrecker zu finden. Den Moskau-Wolga-Kanal vollendete als oberster Sklavenhalter Israel Pliner, beim Zwangsarbeitergenozid am Weißmeerkanal führten Regie Lasar Kogan, Sinowij Katzenelson, Boris Bermann (die Große Säuberung wurde ihr Grab). Solschenizyn auf Seite 293:

»Man kann es nicht leugnen, daß die Geschichte sehr viele Juden zu Vollstreckern des allrussischen Schicksals auserwählt hatte.«

Den Giftstuhl erfand im Auftrag des NKWD der jüdische Hinrichtungskonstrukteur Grigori Mairanowski; als er als ehemaliger Chef des NKWD-Laborinstituts 1951 selbst in der Zelle saß, schrieb er an Berija:

»Bitte vergessen Sie nicht, daß durch meine Hand Hunderte von schweinischen Feinden der Sowjetmacht ihr verdientes Ende fanden.«

Den rollenden Vergasungswagen erfand und erprobte Isaj Davidowitsch Berg, Chef der NKWD-Wirtschaftsabteilung im Bezirk Moskau. 1937, zweiter Höhepunkt der Großen Säuberung; am Fließband wurden Verhaftete zum Tode verurteilt, in Lastwagen gepfercht, zu Erschießungsplätzen gefahren, dann per Genickschuß hingerichtet, dann verscharrt. Ökonomisch eine ineffiziente, zeitraubende, kostenintensive Liquidierungsprozedur, befand Isaj Berg. Also konstruierte er 1937 die fahrende Erstickungskammer, das Vergasungsauto, russisch »duschegubka«. (S. 297) Man verfrachtete die Delinquenten in geschlossene, vollkommen abgedichtete Russki Fords (Benziner). Leitete während der Fahrt die tödlichen Abgase in die Autozelle; am Massengrab kippte man die Leichen in die Grube.

______________________________________________________________________________

Od samego początku znajdowała się tajna policja pod kontrolą „jewrej-bolschewiki”. Ich biografię wyjawia Sołżenicyn w najbardziej interesującym rozdziale p.t. „Lata dwudzieste”. Są to biografie masowych  biórowych mordeców w CZEKA, owego OGPU i GPU.

 

Aber nicht nur an Schreibtischen. Die Uritzki, Unschlicht, Katznelson, Bermann, Agranow, Spiegelglas, Schwarz, Asbel, Chaifez, Pauker, Maier, Jagoda nahmen persönlich an Erschießungen teil, am Foltern, Erhängen, Kreuzigen, Verbrennen. Tscheka-Gründer Dserschinski hatte drei Stellvertreter aus dieser Garde der eisernen Bolschewiki: Gerson, Luszki, Jagoda. Eine Elite der »jewrejew-bolschewiki«. Jahre später, beim Bau des Archipel GULag, waren sie abermals an der Front der Vollstrecker zu finden. Den Moskau-Wolga-Kanal vollendete als oberster Sklavenhalter Israel Pliner, beim Zwangsarbeitergenozid am Weißmeerkanal führten Regie Lasar Kogan, Sinowij Katzenelson, Boris Bermann (die Große Säuberung wurde ihr Grab). Solschenizyn auf Seite 293:

 

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

 

uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

w dniu 10 grudnia 1948 r.

 

Artykuł 19

Każdy człowiek ma prawo do wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

 

Artykuł 30

Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji

 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Art. 54.

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

 

 

 

Partyzantka“ podczas II W.S.

 

 Pewna "skandynawska" Saga uwieczniona/zapisana już po "chrzcie barbarzyńców" : "Stare czasy znały tylko ten Vig, ten śmiertelny cios na przeciwnika w walce czy napadzie. Teraz żadna wyprawa nie kończy się bez tej powolnej gry, podczas której morduje się wziętych do niewoli przeciwników".

Tak zwana brudna wojna partyzancka była na podstawie konwencji Genewskiej i Haskiej jednoznacznie zabroniona, i zapis ten nie powstał nawet po to by chronić strony walczące tylko ludność cywilną,- bo ona głównie cierpiała w wyniku działań "partyzantów". Weźmy chociażby taki przykład "działalności ruchu oporu",-  zniszczono/ napadnięto na  : "1575 młynów i gorzelni; 1181 mleczarni, punktów kontyngentowych i spółdzielni handlowych; podpalono 477 magazynów zbożowych i stogów. (liczba akcji VI-XII 1943 r.).

Prof. P. Wieczorkiewicz:  "Jedni konspirowali, inni na nich donosili. O koszmarnym bandytyźmie nie mówi się, bo wstyd." (Życie Warszawy 5.05.2005). Gdzieś ci wszyscy wypuszczeni z więzień i inni „lewusy” musieli się zadekować i z czegoś żyć,- najlepiej w „leśnej partyzantce". Ale istniała też inna "partyzantka" na której wzorowała się owa "lewicowa":

 

"Rozkaz Stalina nr. 0428 z dnia 17 listopada 1941

Stawka Naczelnego Dowództwa rozkazuje :

1. Wszystkie punkty osiedleńcze  ( wioski, osiedla i małe miasteczka) na których znajdują się niemieckie jednostki  w odległości 40 do 60 km. od lini frontu w głąb, należy zniszczyć i podpalić, 20 do 30 km.po lewej i prawej stronie od głównych dróg. Do zniszczenia tych punktów osiedleńczych; w podanym promieniu należy zastosować lotnictwo, użyć na dużym obszarze artylerię i wyrzutnie granatów, jak również komanda rozpoznania, narciarzy i dywizje partyzanckie wyposażone w butelki z płynem zapalającym.

Komanda pościgowe muszą być głównie wyposażone w zdobyczne uniformy wojsk niemieckich. To wzmoże nienawiść do faszystowskich okupantów i ułatwi werbunek partyzantów na ziemiach zajętych przez faszystów. Należy uważać na to by pozostawić żywych, którzy  by mogli o "niemieckich" (p.m.) okropnościach  złożyć relacje.

2. w tym celu w każdym regimencie należy powołać komanda minerskie w sile 20 do 30 chłopa, z tym zadaniem by przeprowadzić w tych punktach osiedleńczych podpalanie i wysadzanie (obiektów). Należy do tej akcji wybrać odważnych i walecznych bojowników którzy  te punkty osiedleńcze zniszczą.  Tych którzy przebrani w mundury naszych wrogów poza niemiecką linią  te punkty osiedleńcze zniszczą,  przedstawić do odznaczeń. Wśród ludności należy rozprzestrzeniać iż Niemcy te wsie i miejscowości podpalili, by pokarać partyzantów."

(Archiv Serie 429, Rolle 461, Generalstab des Heeres, Abtlg. Fremde Heere Ost II H 3/70 Fr 6439568. Lagerstätte: Nationalarchiv Washington. AUS: "Der Freiwillige" 7/97)

 t.v.r.

 

.

 

„Myśmy zrobili z Hitlera monstrum, - „diabła”. Dlatego nie mogliśmy po wojnie od tego odstąpić. Przecież to my osobiście mobilizowaliśmy ludzkie masy przeciwko temu „potworowi”. Byliśmy więc po wojnie zmuszeni, w tym diabelskim scenariuszu uczestniczy. Nie mogliśmy przecież naszym obywatelom  wyjaśnić, że ta wojna były właściwie wojną prewencyjną!”

 

Wypowiedź James’a Baker’a, byłego US-owskiego Ministra Spraw Zagranicznych.

 

Tezlav von Roya

 

 

Gaswagen und Giftstuhl  (Fragment)  (Alexander Solschenizyn, 200 Jahre zusammen. Die russisch-jüdische Geschichte 1795-1916, 1798 - 1916, Herbig, München, 560 S., EUR 29,90)

Von Anfang an befand sich die Geheimpolizei unter der Kontrolle der »jewrej-bolschewiki«. Ihre Biographien enthüllt Solschenizyn im wohl interessantesten Kapital, Überschrift »Die zwanziger Jahre«. Es sind die Biographien von Massenmördern an den Schreibtischen der Tscheka, der OGPU und GPU. Aber nicht nur an Schreibtischen. Die Uritzki, Unschlicht, Katznelson, Bermann, Agranow, Spiegelglas, Schwarz, Asbel, Chaifez, Pauker, Maier, Jagoda nahmen persönlich an Erschießungen teil, am Foltern, Erhängen, Kreuzigen, Verbrennen. Tscheka-Gründer Dserschinski hatte drei Stellvertreter aus dieser Garde der eisernen Bolschewiki: Gerson, Luszki, Jagoda. Eine Elite der »jewrejew-bolschewiki«. Jahre später, beim Bau des Archipel GULag, waren sie abermals an der Front der Vollstrecker zu finden. Den Moskau-Wolga-Kanal vollendete als oberster Sklavenhalter Israel Pliner, beim Zwangsarbeitergenozid am Weißmeerkanal führten Regie Lasar Kogan, Sinowij Katzenelson, Boris Bermann (die Große Säuberung wurde ihr Grab). Solschenizyn auf Seite 293:

»Man kann es nicht leugnen, daß die Geschichte sehr viele Juden zu Vollstreckern des allrussischen Schicksals auserwählt hatte.«

Den Giftstuhl erfand im Auftrag des NKWD der jüdische Hinrichtungskonstrukteur Grigori Mairanowski; als er als ehemaliger Chef des NKWD-Laborinstituts 1951 selbst in der Zelle saß, schrieb er an Berija:

»Bitte vergessen Sie nicht, daß durch meine Hand Hunderte von schweinischen Feinden der Sowjetmacht ihr verdientes Ende fanden.«

Den rollenden Vergasungswagen erfand und erprobte Isaj Davidowitsch Berg, Chef der NKWD-Wirtschaftsabteilung im Bezirk Moskau. 1937, zweiter Höhepunkt der Großen Säuberung; am Fließband wurden Verhaftete zum Tode verurteilt, in Lastwagen gepfercht, zu Erschießungsplätzen gefahren, dann per Genickschuß hingerichtet, dann verscharrt. Ökonomisch eine ineffiziente, zeitraubende, kostenintensive Liquidierungsprozedur, befand Isaj Berg. Also konstruierte er 1937 die fahrende Erstickungskammer, das Vergasungsauto, russisch »duschegubka«. (S. 297) Man verfrachtete die Delinquenten in geschlossene, vollkommen abgedichtete Russki Fords (Benziner). Leitete während der Fahrt die tödlichen Abgase in die Autozelle; am Massengrab kippte man die Leichen in die Grube.

______________________________________________________________________________

Od samego początku znajdowała się tajna policja pod kontrolą „jewrej-bolschewiki”. Ich biografię wyjawia Sołżenicyn w najbardziej interesującym rozdziale p.t. „Lata dwudzieste”. Są to biografie masowych  biórowych mordeców w CZEKA, owego OGPU i GPU.

 

Aber nicht nur an Schreibtischen. Die Uritzki, Unschlicht, Katznelson, Bermann, Agranow, Spiegelglas, Schwarz, Asbel, Chaifez, Pauker, Maier, Jagoda nahmen persönlich an Erschießungen teil, am Foltern, Erhängen, Kreuzigen, Verbrennen. Tscheka-Gründer Dserschinski hatte drei Stellvertreter aus dieser Garde der eisernen Bolschewiki: Gerson, Luszki, Jagoda. Eine Elite der »jewrejew-bolschewiki«. Jahre später, beim Bau des Archipel GULag, waren sie abermals an der Front der Vollstrecker zu finden. Den Moskau-Wolga-Kanal vollendete als oberster Sklavenhalter Israel Pliner, beim Zwangsarbeitergenozid am Weißmeerkanal führten Regie Lasar Kogan, Sinowij Katzenelson, Boris Bermann (die Große Säuberung wurde ihr Grab). Solschenizyn auf Seite 293:

 

Preamble

 

    Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość języków świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność.

 

    ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,

 

    ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy,

 

    ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał - doprowadzony do ostateczności - uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,

 

    ZWAŻYWSZY, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami,

 

    ZWAŻYWSZY, że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet, oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności,

 

    ZWAŻYWSZY, że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności,

 

    ZWAŻYWSZY, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,

 

    PRZETO ZGROMADZENIE OGÓLNE

Ogłasza Uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa - mając stale w pamięci niniejszą Deklarację - dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród narodów Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy.

 

 

Artykuł 1

 

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Artykuł 2

 

Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.

 

Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.

Artykuł 3

 

Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.

Artykuł 4

 

Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.

Artykuł 5

 

Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

Artykuł 6

 

Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.

Artykuł 7

 

Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.

Artykuł 8

 

Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.

Artykuł 9

 

Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.

Artykuł 10

 

Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.

Artykuł 11

 

(1) Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony.

 

(2) Nikt nie może być skazany za przestępstwo z powodu działania lub zaniechania nie stanowiącego w chwili jego dokonania przestępstwa według prawa krajowego lub międzynarodowego. Nie wolno także wymierzać kary wyższej niż ta, która była przewidziana w chwili popełnienia przestępstwa.

Artykuł 12

 

Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.

Artykuł 13

 

(1) Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania.

 

(2) Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i powrócić do swego kraju.

Artykuł 14

 

(1) Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania.

 

(2) Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 15

 

(1) Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.

(2) Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do zmi any obywatelstwa.

 

Jak pisał ten znany kolumnista Taki w brytyjskim  Spectator’-rze z 08. marca 1997 roku o....BRD  ?„Tym niemniej, nie jest ciężko dojść do konkluzji , że te Niemcy z przeszłości ( Niemcy hitlerowskie),  przewyższały te dzisiejsze pod każdym względem“