Import Hakenkreuz-guzikow–z  merry old England ?

 

Bez mała udała by się inwazja brytyjskich guzików z Hakenkreuz'em do BRD i pozostałych euopejskich krajów. Konzern Mody Esprit został zmuszony do wycofania tysięcy katalogów, bo były w nim umieszczone zdjęcia guzików z przybliżonym wzorem złamanego krzyża. Esprit został prawdopodobnie zadenuncjowany przez lewacką  prokurator z BRD,- prywatnie miłośniczkę angielskiej mody. Prokuratura w Düsseldorf''ie zarządziła już w październiku podjęcie działań śledczych z powodu używania niezgodnych z konstytucją znaków. Teraz albo nigdy, wyciągać noże i obcinać Anglikom guziki, zanim dojdzie do skażenia Europy nazi – guzikami ! Patrz zdjęcie -> http://www.welt.de/data/2006/10/18/1076960.html