Halutuszinszuszinuk  przedstawia:

 

Największe Oszustwo XX wieku. Jeśli jesteś praktakującym

Zydem wyłącz ten film. Około VI wieku pojawiło

się na scenie europejskiej nowe plemię zwane

Chazarami.Weszli w skład związku plemiennego

Sabirow, który w krutkim czasie zdominowali.

Pomiędzy 630 a 645 rokiem n.e. utworzyli własne

Państwo zwane Kaganatem Chazarskim.

VII wiek był czasem ich największej potęgi. Granice

Kaganatu sięgały od Morza Kaspijskiego do Krymu.

A wpływy jeszcze dalej.

Lud ten waznawał chrześcijaństwo i islam. Jednak

Pozostał bardzo silnie zakorzeniony kult falosa

(kutasa). Kagan Bulan postanowił, że wszyscy Chazarzy

przejdą na judaizm. Legenda mówi że: Przybyli do Kagana

przedstawiciele islamu, chrześcijaństwa i judaizmu.

Długo obradowali w chacie wodza, aż ten postanowił

przejść na judaizm. Potwierdzeniem tego historycznego

wydarzenia są arabskie kroniki. Jak pisano przez arabskiego

kronikarza al-Masudi. Na wielkim obszarze od Krymu po

całą Europę są znajdowane Chazarskie monety

„Yarmaqs”. Które były imitacją arabskich monet.

Napis na oryginalnych: „Muchammad, prorokiem

Boga” Nytomiast chyzyrskie: „Kraj Chazarów – xxx”

W 1999 roku na Szwedzkiej wyspie Gotland znaleziono

chazarskie  monety z napisem w języku arabskim

„Mojżesz, prorokiem Boga” datowane na 837 i 838 rok n.e.

Chazarzy dali się we znaki Wschodnim Słowianom i

wielu innym  ludom, z których najprawdopodobniej

ściągali trybut. Kniaź Kijowski Swiatosław wykorzystał

osłabienie wewnętrzne państwa Chazarów. W 965

roku, przy wsparciu Wikingów rozbił i niszczy doszczętnie

 Chazar. Nigdy nie odzyskali dawnej świetności.

W 1223 roku, wojska mongolskie wapędziły Chazarów

z ich państwa do zachodniej Europy. Duża grupa Chazarów,

która upodobała  sobie dzisiejsze tereny niemieckie, wkrótce

zaskała sobie opinię najlepiej zorganizowanych. To właśnie

 od nich pochodzi nazwa  Aszkenaz – z hebrajskiego

Germanie. Obecnie społeczność żydowska  składa się z 85%

do 92% Aszkenazyjczyków i tylko 15% do 8% Sefardyjczyków.

(zależnie od żródła informacji).

Według ustaleń Pollacka nazwiska: Halperin, Alpart, Halpern,

Galpern i t.p. - tak  częste wśród europejskich Zydów.

Swiadczą o chazarskim rodowodzie ich posiadaczy.

Alper w języku  chazarskim oznacza „śmiałego rycerza”,

Kaplan dzikiego jastrzębia oraz – co oczywiste – Kogan,                               

Kagan Kaganowicz. To właśnie wśród Aszkenazyjczyków

narodziła się idea syjonizmu.A przecież w świetle nowych

faktów mają takie prawo do Palestyny jak Poznianiacy do Pekinu.

Rząd Izraela skutecznie blokuje jakiekolwiek badania nad tym

tematem. Sami Zydzi twierdzą, że to kłamstwa gojów. Czemu?

Bo ta wiedza podważa historyczne i ideologiczne podstawy

istnienia ich społeczeństwa.

 

http://www.youtube.com/watch?v=zLpBGjL6lsQ