Po trupach do przodu….. Halleluuujaa!!

 

W rozum wyposażył Stwórca Amerykanów skąpo. Byli jednak wspaniałymi złodziejami.

„Rabunek heskich klejnotów królewskich był tylko jednym z niezliczonych przypadków. Obrońca kobiecego WAC – kapitan Durant wiedział co mówi, kiedy w swoim pladoyer powiedział: Jeżeli jego klientka zostanie skazana, to musi zostać skazanych 90% naszych wojsk okupacyjnych, bo oni wszyscy w Niemczech kradli. Miliony ton ukradzionych dóbr naszam transportu, poprzez US-pocztę i urzędy celne trafiło do Ameryki. Sama srebrna zastawa stołowa ostatniego cesarza Niemiec , podarunek niemieckich miast z okazji 25-lecia jego rządów, waży sama 7 (siedem) ton i pułkownik US który to wspaniałe dzieło sztuki  ukradł  i uznaje za „zdobycz” wojenną, jest prywatnie adwokatem !! ( Dr. Ludwig A. Fritsch)

Możliwości amerykańskich adwokatów są ogólnie znane, sądzę,  że te siedem ton srebra w „sztuce”, które gwizdnął tym „barbarzyńcom” USraelski pułkownik-adwokat, musiało zaimponować niejednemu z jego najbardziej skrzętnych krajanów „zbieraczy” (----)

„Co Rosjanie za skarby i dobra ukradli  i w niezliczonych pociągach na wschód wysłali, jest historią samą w sobie. Ale oni byli przyzwoitsi od nas, ponieważ nie byli  tak obłudni, nie rościli sobie pretensji do tytułu najbardziej „cywilizowanego narodu tej ziemi“ jak my, ani też do tego, że są „chrześcijańskim narodem“ za który my się uważamy. Co za ilości wyrobów sztuki wszelkiego rodzaju było w tym pierwszym cywilizowanym narodzie w muzeach, pałacach, dworach i zbiorach prywatnych - własność tych historycznych familii, zbieranych setki lat ! Każde większe miasto posiadało tyle zbiorów sztuki jak niektóre Państwa. Tam było co plądrować i kraść ! Według naszych  gazet  i umieszczonych w nich artykułach prasowych, jedynymi którzy trzymali się postanowień międzynarodowego prawa, i reguł przyzwoitości byli Anglicy (też kradli, jeno z większym doświadczeniem, wprawę nabyli w Indiach). My jednak jesteśmy wobec Boga i historii winni,  splądrowaliśmy i zniszczyliśmy te niezastąpione  kulturowe wartości  stworzone przez ludzi. . .“ (The Crime Of Our Age 1947. Ludwig Adolphus Fritsch, Ph.D.,D.D.) (----)

Przypominam i przytaczam te wypowiedzi i opinie dlatego, żeby rozjaśnić we łbach przeróżnym wątpiącym, a także  nosicielom alianckiej propagandy, że bez sfingowanego procesu w Norymberdze nie byłoby to wszystko możliwe. Bez totalnego ubezwłasnowolnienia niemieckiego narodu, pozbawienia jego w niekończących się mordach ich przywódców i  zamknięcia w obozach koncentracyjnych tysięcy intelektualistów,  nie było możliwe stworzenie sobie wolnej drogi do tego o czym pisał, między innymi, dr. Fritsch.  Z jakimi degeneratami miały Niemcy do czynienia, świadczy opis biby urządzonej po konferencji  w Teheranie, gdy w oparach gorzały i szampana, do Roosevelt’a podszedł Stalin i trąbił jemu do ucha ; może wystarczy jak po prostu każemy rozstrzelać  50. 000 tyś. oficerów i znaczące niemieckie osobistości, - 49.501 tyś odpowiedział jemu ten drugi. ( prof. Paul Rassinier „ Was ist Wahrheit”) Trzech stetryczałych dziwnodziadków, z umysłowymi i fizycznymi problemami (w tym jeden alkoholik) decydowało w Jałcie i gdzie indziej o porządku Swiata. Ironia losu czy obowiązujący do dzisiaj standard ? Idę do kibla się wyrzygać !

Na posiedzeniu biura politycznego KP.ZSRR  5. Marca 1940 uchwalono zamordowanie 25.700 tyś polskich oficerów (wziętych do niewoli bez wypowiedzenia wojny ) , i potem w Katyniu i innych miejscach ten mord dokonano....Beria opracował  text tej uchwały. Ławrentij Beria,  z urodzenia Hazar (nic na to nie mogę do diabła  poradzić) ,  był tym  który ten mord zorganizował i wyreżyserował.  Strzałem w potylicę z niemieckich Mauser’ów zamordowano 25.700 polskich oficerów w lesie katyńskim i innych miejscach. Ta jedyna w swoim rodzaju zbrodnia,  która nie ma odpowiednika  w światowej historii, została (a jakże by inaczej) przypisana.... Hitlerowi , Werhmacht’owi  i SS . Mimo, że USowcy, Anglicy i sporo innych od samego początku wiedzieli kto był prawdziwym sprawcą tego bezprzykładnego w historii mordu,- Milczeli przez przeszło 50 lat ! ! Mało tego,- jednym z głównych oskarżycieli w procesie norymberskim był  Rudenko, który musiał wiedzieć  o tym mordzie, względnie też brał w nim  udział . Anglosasi posunęli się w swoim  cynizmie i w swojej nienawiści do Niemców tak daleko, że zaprosili w charakterze oskarżyciela przedstawiciela reżymu ubabranego po łokcie w krwi milionów własnych i obcych obywateli. W dodatku nie pozwolono oskarżonym w Norymberdze Niemcom  przeciw temu oskarżeniu nawet się bronić (jak wynika z akt „procesu” w Norymberdze) i zaliczyli ten mord na ich konto. Dla ułatwienia zrozumienia takiego postępowania przytoczę wypowiedź Portugalczyka prof. Joao das Regras, który wydał w roku 1947 pracę p.t. „Un Nuovo Direito International“ (Nowe prawo międzynarodowe) :

„W rzeczywistości spotkały się w Norymberdze dwa światy, które nie mogły się zrozumieć. Materialistyczny Swiat Mammona i demokratycznej obłudy, przeciwko idealistycznej i bohaterskiej koncepcji jednego narodu, który bronił swojego prawa do życia... Jak mógł ten nasycony i materialistyczny Swiat tą niezachwianą i bohaterską wolę życia tego narodu zrozumieć, który mimo swojej  okrojonej przestrzeni życiowej, podarował naszej kulturze, w swojej mocy, na przestrzeni stuleci, nieśmiertelne dzieła i przed drugą wojną światową ze swoimi rozstrzygającymi osiągnięciami w dziedzinie techniki osiągnął w naszym stuleciu szczyt? (...)   Mentalność tych kanalii z międzynarodowej prasy,  którzy napadają na przedstawicieli niemieckiego narodu, mimo iż zachowali oni podczas procesu godną postawę przy skandalicznym  ich traktowaniu i wobec niesprawiedliwego wyroku śmierci - jest godna potępienia (....) (Ebda, S. 62.) Z prawdziwą bohaterską postawą , godną najwyższego uznania,  skazani z Norymbergi, prekursorzy socjalnej sprawiedliwości opartej na narodowym fundamencie,  zmarli z gorącym wyznaniem miłości do swojego narodu i ideałów.“

Ebda, S. 86 ff. (----)

W tej relacji nie zajmuję się całokształtem tego spreparowanego pokazowego procesu.

***********************************

Finałowym aktem „bezwarunkowej kapitulacji“ był proces w Norymberdze, ale początek planowego rozmontowania Niemiec sięgał pierwszych lat XX wieku. Już po rozkradzeniu i podziale Niemiec  w roku 1919 pisał „Times”:

Jeżeli Niemcy w następnych 50 latach zaczną znowu prowadzić  handel, prowadziliśmy tą  wojnę (pierwszą.) nadaremnie”. H. H. Löwenstein "Deutsche Geschichte" s. 474 i Stenographische Berichte der verfassunggebenden Nationalversammlung 1919 s. 1083.

Nafaszerowani „poprawną“ historią z akademickich podręczników naiwniacy, sądzą zapewne, że wojny prowadzi się z pobudek humanitarnych i wyzwolenia z „ucisku“ i „faszyzmu”, czy w obronie „demokratycznych ideałów“?

Amerykański historyk  Ludwig A. Fritsch pisał :

„A jeśli chodzi o te 260 miliardów dolarów które kosztowała nas wojna Roosevelta, to ten wkład opłacił się stokrotnie przez zrabowane patenty, skarby sztuki i umysłowy zasób wiedzy uprowadzonych niemieckich uczonych.  W ten sposób, przez wszystkie wojny które prowadziliśmy, stawaliśmy się wprawdzie bogatsi, jednocześnie jednak doprowadzaliśmy do strasznego i nie do opisania cierpienia oraz gorzkiego rozczarowania - pozostałą ludzkość. Setki ton tajnych patentów zostały ukradzione i przetransportowane do naszego kraju „Secrets by the thouands“ Harper Magazine , grudzień 1946r). Nasi uczeni bez zazdrości mówią, że

Niemcy wyprzedzili nas 10 – 50 lat ze swoimi wynalazkami......“

(The Crime Of Our Age 1947.. . Ludwig Adolphus Fritsch, Ph.D.,D.D.) t.v.r (----)

Czym była w rzeczywistości ta wojna ? Klasyczną wyprawą po złote runo !

Wczoraj podano wstydliwie i małymi literkami do wiadomości (2.11 2010) : Jedynym krajem w którym wzrasta narodowy dochód jest Bundes Republika. Widzę tylko jedno wyjścia dla tych „niemożebnch”,  przywrócić starą nazwę Niemcy i pozwolić im spokojnie pracować.   A w odpowienim momencie podreperować się kolejnymi łupami. Tym razem ale, muszą złożyć podanie do Chinskiej Republiki Ludowejo o pozwolenie.

 

 t.v.r.
************