Tu mieszkali wikingowie.

(Gazeta Toruńska. 10. sierpnia 2001)

 

Przełomowe Odkrycie Archeologiczne w Kałdusie Pod Chełmnem.

 

Mury bazyliki (1) z początków XI wieku  ponad 400 grobów (2), srebrne monety i wiele innych przedmiotów odkryli w Kałdusie archeolodzy z UMK.-To przełomowe odkrycie-osada, którą odnaleźliśmy była jednym z najważniejszych ośrodków Polski czasów Mieszka I i Bolsława Chrobrego-twierdzą naukowcy.

Sezon letni to czas wzmożonej pracy archeologów. Intensywne prace wyko-paliskowe toczą się w wielu miejscowo-ściach regionu- m.in. w Kałdusie- miejscu, gdzie pierwotnie istniało Chełmno (3) Ostatnie miesiące przyniosły tu odkrycia, które historycy określają jako SENSACYJNE .

Pracujący na wykopaliskach archeolodzy trafili na mury bazyliki z XI wieku.- O istniejącym w tym rejonie w czasach Bolesława Chrobrego biskupstwie pisał Długosz, jednak historycy nigdy nie znaleźli potwierdzenia tej informacji(4) mówi Maciej Obremski, wojewódzki konserwator zabytków.

Do bazyliki przylegało ogromne cmentarzysko (5), Do tej pory odkrytych tu zostało ponad 400 grobów. Kilka dni temu w jednym z pochówków odnaleziono skarb(6). - zbiór srebrnych monet pochodzących z I połowy XI wieku,-wybitych za ponowania Kanuta Wielkigo- króla Angli, Dani i Norwegii, Ottona III- cesarza niemieckiego, BretysławaI- króla Czech i władców innych krajów (7).Te i wiele innych (8) odkryć w Kałdusie wskazują na silny wpływ kultury skandynawskiej na te tereny.

Tamtejsza (9) ludność prawdopodobnie (10) miała długotrwałe kontakty z osadnikami z północy.- dłuższy czas (11) musieli tu mieszkać wikingowie- twierdzi Obremski.

Pracami wykopaliskowymi w Kałdusie kieruje prof.Wojciech Chudziak z toruńskiego UMK. W przyszłości planowanie jst tu utworzenie rezerwatu przyrodniczo-archeologicznego.

Kałdus może zostaś uznany za jeden z najważniejszych ośrodków administracyjno- gospodarczych Polski czasów Mieszka I i Bolesława Chr. – mówi wojewódzki konserwator zabytków.

Jak zapowiadają naukowcy z UMK, powstanie film dokumentalny, ukazujący rezultaty badań w Kałdusie, a także utworzone zostaną internetowe stronice. Budowę skansenu poprzedzi wystawa prezentująca najciekawsze odkryte obiekty i przebieg działań wykopaliskowych, która odwiedzi 30 miast w Polsce.

-Już sondaże (12) badawcze poprzedzające prace archeologiczne wskazywały, że na tym terenie można się spodziewać ciekawych odkryć, ale tak naprawdę nie wiadomo, co jeszcze kryje ta ziemia (13)- mówi Maciej Obremski. KS

 

Dla Gazety.

Prof.Wojciech Chudziak z instytutu Archeologi i Etnologi UMK w Toruniu.

 

Odkrycia w Kałdusie to REWELACJA (14). Najważniejsze z nich to bazylika, która jest najstarszą świątynią chrześcijańską na Pomorzu. Bardzo ważne jest również cmentarzysko i wyposażenie grobów. Konstrukcja odkrytych komór grobowych jest typowa dla skandynawskiego obrządku pogrzebowego. Znaleźliśmy wiele luksusowych wyrobów, pochodzących z importu (15).

Biżuteria i naczynia zostały sprowadzone (16) m.in. z Angli, Dani i Rusi Kijowskiej. Bogactwo zmarłych dowodzi, że była to elita społeczna , współrządząca tą  wczesnosłowiańską osadą (17). Kilka dni temu natrafiliśmy na monety, które aktualnie poddawane są badaniom numizmatycznym. W żadnym z grobów nie znaleźliśmy uzbrojenia, więc trudno stwierdzić, czy mieszkający tu wikingowie przybyli jako drużyna wojowników (18).  NOT.  KS

 

Do tego mój komentarz:


1) Trudno stwierdzić w którym roku została zbudowana, mogła już powstać przed chrztem Dagome (Mieszka), dlatego że korzystali z niej Wikingowie przybyli z Norwegii  w którym to kraju chrześcijaństwo prędzej zapanowało. Mogli ją też zbudować po chrzcie, to się jeszcze okaże, ważniejsze jest kto ją zafundował, wykluczone żeby forsę wyłożyli Słowianie którzy byli poganami jeszcze 300 lat po chrzcie no i nie mieli jeszcze na przełomie 1000- lecia forsy , ta jak wynika z wykopków była w posiadaniu Wikingów.

2) Pan uczony twierdzi że tych grobów jest więcej, zostańmy jednak przy tej liczbie. W 1300 roku zamieszkiwało w Gdańsku 2000 ludzi , 300 lat wcześniej Kałdus nie liczył więcej jak 200 mieszkańców , mimo że średnia życia była niska już tylko te 400 grobów pochowanych normańskich mieszkańców wskazuje, że osada założona została jeszcze przed urodzeniem Dagome przez Wikingów na ich starodawnym szlaku handlowym do „Krakowa“podobnie jak w Kijowie, Nowogrodzie i t.d., tak jak to oni mieli w zwyczaju. Nie stała się sławna bo była wewnętrzną  stacją handlową, a właściwie miejscem odpoczynku i w pewnym sensie zamieszkana przez tych co kontrolowali i zabezpieczali  „szlak handlowy“.

3) To tak jakby pierwotnie Warszawa najpierw była  Rzymem, co też te ludziska nie wymyślą ? Czy najpierw Warszawa nazywała się Rzym ? Oczywiście że nie ! Więc dlaczego twierdzi ten typ że Kałdus najpierw nazywał się Chełmno (Culm) ?  Culm założyli Rycerze Zakonni w 1233 roku na gołej ziemi  a novo, trzy kilometry dalej od  Kałdus , w nowej i nieznanej dotąd  na tej ziemi formie (szachownica) , nazwano je właśnie Culm i było to pierwsze miasto w tych stronach . Po co te kombinacje z Kałdusem- Chełmnem ? Zeby zagmatwać już i tak zagmatwaną polską historię ?  Nie czas pozbyć się kompleksów, mamy już chłopy XXI wiek . Czas na normalność.

4) Nie znaleźli czy nie chcieli znaleźć ? Gdyby ją „odkryli“ i okazałoby się że zbudowano ją wcześniej niż te w Gnieźnie i Poznaniu, albo też równocześnie w dodatku przez Wikingów..... to co wtedy?

5)  Ogromne cmentarzyska powstają setki lat , wówczas  podczas rzadkiego jeszcze zasiedlenia nawet  dłużej, pochowani to Wikingowie a nie Słowianie , z kościoła korzystali więc tylko  Normanie, plemiona słowiańskie modliły się jeszcze do natury i akurat też ich w tym miejscu nie było.

6) Reporter z Wikingiem nie wie co począć , ale ze skarbem to by wiedział.

7) Czyli ogólnie biorąc z krajów rządzonych przez Normanów, lub w pobliżu ich siedzib. Charakterystyczne;  żyjący w „Polsce“ (według  reportera i uczonych) Wikingowie, nie posługiwali się „polską “  forsą , nawet tą wybitą przez „ ówczesnych politycznych kierowników polskiego państwa“ ( P. Jasienica.)

8)  mnie właśnie interesują te ukryte pod kryptonimem „wiele“, zanim znikną w trezorach na 50 lat.

9) Pan  konserwator,  zaczyna starą śpiewkę, po „tamtejszej ludności“ nie ma żadnego śladu i mimo tego utrzymywała kontakty  z północą ?  A może myśli o Prusach  (Prutenach),  to byłoby w miarę sensowne, co wobec tego z...... „naszymi stronami“?

10) „prawdopodobnie“ to słowo wytrych , w tym wypadku  oznacza trudności interpretacyjne zaskoczonego wykopkami Obremskiego.

11) Kiedyś pewien archeolog przy grobie germańskiego  Gota na Kujawach , po głębokim westchnienu oświadczył – "Goci mieszkali na Kujawach długo" i był przy tym bardzo smutny.  Sprawdziłem, i wyszło że ponad 600 lat, co oznacza „dłuższy czas“ w tajemniczej mowie polskich archeologów  to muszę dopiero sprawdzić, z pewnością  jednak ze 300 lat. Trudno się panu konserwatorowi  dziwić , najpierw uczył się że plemiona germańskie pokazały się tylko po drugiej stronie Polski  (za Odrą) i  to tylko na krótko (Jasienica), potem odkryto ich całe cmentarzyska,  a tutaj znowu jakieś „wikingi“ i to w samym środku  „naszych stron“ , panowie uczeni to też tylko ludzie i są często zwyczajnie przeciążeni spływającymi, lub jak w tym wypadku, wykopanymi informacjami.

12) To jest dosyć ciekawa wiadomość , tylko nie dla mnie,  to że  nie tylko na tym terenie dokopią się - jak to ujmują uczeni w Polsce - „sensacyjnych odkryć“, wynika  zwyczajnie z przebiegu innej historii tych ziem, niż tej którą kładli przez 150 lat do łbów histopropagandziści, ale też  z tego, że takich „ odkryć“nie chciano odkrywać ! Inna sprawa, to,- co to są sondaże ? Wiedziano  gdzie co kopać, tylko nie kopano ! Proste ?

13) asekuracja czy  głębokie przeświadczenie o tym że zatajano historię Polski ?, mam nadzieję że to jest ten prawdziwy przełom w historycznym myśleniu !

14) No dobra , ale jaka ? Czy prawdę tak trudno jest panu profesorowi z siebie wykrztusić ? Czy też najpierw te rewelacje trzeba „opracować“ ? A może  skonsultować ? No to lu, zaproście „Skandynawów“ i niech zidentyfikują swoich zmarłych obywateli ! Nawet forsę ze sobą przytachają!

15) wiadomo, nie czas wymyślić coś oryginalniejszego?


16) Czyli z państw rządzonych przez Normanów , czy to takie dziwne, skoro „Normandia“ to była wówczas Anglia , Norwegia, Dania, Szwecja, północna Francja, północne Niemcy, północna Polska, Ruś Kijowska, Nowogród, i t.d.. Kupowano więc tę biżuterię na swoim terenie, tak to wychodzi z tym....importem !

17) Zaściankowe myślenie czy już retusz ?  Elita , bogate typy co to postawili bazylikę , mieszkali i „współrządzili“ ze „wczesnymi Słowianami“...... których nie ma na cmentarzu ? Pan profesor kpi czy szuka głupich na lato ? Poczekajmy jeszcze troszkę i okaże się, że ściągnęli ci „wczesnosłowianie“ tych bogatych Wikingów żeby im założyli osadę , wybudowali bazylikę i po robocie zakopali ich na ogromnym cmentarzysku!

18) Byli już normalnymi mieszkańcami na tej ziemi , czy handlowca, rzemieślnika i rolnika chowa się z bronią u nogi ?  Co mają oznaczać  te  głupie dyrdymały ?

 

Komunikat o odkryciu osiedla Wikingów jest sensacyjny dlatego, bo po raz pierwszy mówi się o WSPÓŁRZĄDZENIU   „piastowską ziemią“   przez  OBCY  I  NIEPIASTOWSKI  ELEMENT  co do tej pory  było niemożliwe z powodu „innego“ sposobu myślenia  historyków i władzy,  którzy oparli się w tworzeniu historii Polski  nie na dowodach, lecz na domysłach, ustnych przekazach, fantazji i relacji nieznanego z nazwiska i nieznanej narodowości osobnika (osobników?), w której mieszają się ze sobą niemieckie bajki, germańskie motywy religijne z chrześcijańskimi .  (-)  „kronika (Gala Anonima. ) ma „cechy pisma politycznego, odzwierciedlającego poglądy grupy osób kierowniczych w Polsce“ (-)  napisał  prof. Stanisław Trawkowski, co oznacza wspólną redakcję. Profesor Chudziak mówi naturalnie tylko o „współrządach“ we „wczesnosłowiańskim“ osiedlu, nie mówi ale  kto z kim te rządy uprawiał i co to konkretnie oznacza, w tym świetle inaczej wygląda działalność Dagome (Mieszko).  Wobec zalewu informacji, zestawieniu i porównaniu starych wykopalisk z tymi najnowszymi i zaistniałymi wydarzeniami z przed tysiąca lat, oraz - co  dobitnie podkreślam -  z tymi  które się jeszcze pojawią po rozpoczęciu budowy autostrad,  oraz  większą i  rzeczową popularyzacją nagromadzonych FAKTÓW , historia wyglądać będzie inaczej. To narazie tyle.


T.v.R.